Окончателни доклади от приключили разследвания на авиационни събития през 2023 година

Окончателен доклад от разследване на авиационно произшествие, реализирано на 08.08.2022 г. със самолет Partenavia P.66C “Charlie”, регистрационни знаци LZ-PTS, експлоатиран от пилот собственик, след излитане от летателна площадка „Приморско“, област Бургас.

На 08.08.2022 г. в 8:24 h самолет Partenavia P.66C “Charlie”, регистрационни знаци LZ-PTS, експлоатиран от пилот собственик, излита от ЛП „Приморско“ по маршрут с крайна точка ЛП „Бохот“. След около 9 min полет в набор на височина пилотът забелязва спадане на налягането на маслото и информира ЦПИ, че взема обратен курс към ЛП „Приморско“. Налягането на маслото продължава да спада и пилотът взема решение за принудително кацане на избрана от въздуха площадка в землището на село Крушевец. В последния етап на кацането, непосредствено преди опиране в земната повърхност закачва телена ограда, която не забелязва предварително. След опирането в земната повърхност самолета капотира. Пилотът получава прорезна рана на главата, съпроводена с кръвотечение. Самолетът получава значителни повреди по планера и разрушаване на витлото