Два проекта с българско участие спечелиха финансиране в размер на 695 250 евро

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в първия конкурс за 2017 г.  по програма „Информационни и комуникационни технологии“  от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ приемането на предложенията за проекти беше отворено от 8 декември 2016 г. и приключи на 25 април 2017 г. В конкурса са се включили 37 български организации в 28 проекта.

Одобрени за финансиране са 2 проекта с 2 български участника в консорциумите, които ще получат финансиране в размер 695 250  евро.