Проекти

Десет проекта с 14 български участника са финансирани през 2020 г. по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Българските партньори получават финансиране от ЕС в размер на 2 768 752 евро.

Четири проекта с 4 български участника са финансирани през 2019 г. по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Българските партньори ще получат финансиране от ЕС в размер на 994 430 евро.

Проектът COMPACT е финансиран по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“. 

Проектът е тригодишен (2017-2020) и се фокусира върху различни аспекти на социалните медии и конвергенцията. Целта на проекта е да се повиши осведомеността за най-новите технологични открития сред основните заинтересовани страни, да се засилят дебатите и да се разпространят информация и знания за технологичното развитие и иновациите в Европа.

Проектът COMPACT е сложно начинание и се състои от четири работни пакета. Целта на първия работен пакет е да предостави анализ за развитието на изследователски програми и пътни карти в рамките на конвергенцията и социалните медии с цел повишаване на осведомеността относно откритията и научните тенденции в ЕС. Основната цел на втория работен пакет е да се идентифицират и анализират националните и регионалните политики, регулативните рамки и съдебните подходи в областта на конвергенцията на социалните медии и съдържанието и да се направи оценка на фона на принципите и ценностите на правата на човека. Целта на работен пакет три е да предоставят информация и анализ относно инициативите за пред- стандартизационните процедури и координацията на заинтересованите страни в рамките на социалните медии и конвергенцията с цел повишаване на осведомеността и подобряване на сътрудничеството между участниците в тази област. Семинарите между заинтересованите страни (симпозиуми) са важен елемент от дейностите по разпространение на COMPACT. Тяхната цел е да запознаят различни представители с настоящите и бъдещите политически и регулативни рамки и да засилят дебатите по актуални проблеми на цифровото общество.

Подробна информация за проекта http://compact-media.eu/

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в първия конкурс за 2017 г.  по програма „Информационни и комуникационни технологии“  от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ приемането на предложенията за проекти беше отворено от 8 декември 2016 г. и приключи на 25 април 2017 г. В конкурса са се включили 37 български организации в 28 проекта.

Проект SOCIALENERGY, български участник – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в първия конкурс за 2016 г.  по програма „Информационни и комуникационни технологии“  от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ приемането на предложенията за проекти беше отворено от 20 октомври 2015 г. и приключи на 12 април 2016 г. В конкурса са се включили 42 български организации в 35 проекта.