Вие сте тук

Събития

18.05.2020

На 14 май 2020 г. се проведе  онлайн международен симпозиум относно 5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от рамковата програма „Хоризонт 2020“. Целта на проекта е да повиши осведомеността относно най-новите технологии в контекста на социалните медии и конвергенцията.

Проведен първи онлайн международен симпозиум относно 5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по рамковата програма „Хоризонт 2020“
11.05.2020

На 14 май 2020 г. ще се проведе първи онлайн международен симпозиум относно  5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по рамковата програма „Хоризонт 2020“. Регистрацията събитието е безплатна и  позволява директно да общувате с участниците и лекторите в реално време.

Първи онлайн международен симпозиум относно 5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по рамковата програма „Хоризонт 2020“
29.05.2019

На  19 и 20 септември  2019 г. в Хелзинки, Финландия, ще се проведе „Форум за върхови постижения в областта на цифровите технологии“ и „Ден на кандидатите 2019” по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Събитията се организират от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество с Финландското председателство на Съвета на ЕС.

„Форум за върхови постижения в областта на цифровите технологии“ и „Ден на кандидатите 2019” (Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019) по програма „Информационни и комуникационни технологии” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”
31.05.2017

На 31.05.2017 г. се проведе информационен ден, на който бяха представени  възможностите за участие, полезни съвети за подготовката на проекти, отворените конкурси и тематиките през 2017 г., за програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

Конкурсите са отворени на 4 май 2017 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 30 август 2017 г.

09.02.2017

На 10 март 2017 г. в Брюксел ще се проведе брокерското събитие по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основната цел на събитието е Европейската комисия да представи информация за конкурсите през 2017 г. по програма „Наука с и за обществото“, както и да събере всички заинтересовани лица (университети, научни институти, граждански организации, МСП, публични организации, научни центрове и др.) за да се срещнат с потенциални координатори и партньори в бъдещи проекти.

11.01.2017

Европейската комисия организира информационна сесия за координатори на проекти по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, на която ще бъдат разгледани: правни аспекти, бизнес процеси и ИТ инструменти за отчитане на проекти и за изменение на договорите за предоставяне на грант, както и финансови аспекти и допустимост на разходите. Сесията ще се проведе на 14 февруари 2017 г. от 8:30 до 17:00 ч. в Брюксел, Charlemagne building и е насочена основно към координатори на проекти, но могат да участват и други представители.

Информационна сесия за координатори на проекти по „Хоризонт 2020“
икона
18.07.2016

На  26 и 27 септември  2016 г. в Братислава, Словакия, ще се проведе „Ден на кандидатите” по програма  ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. „Денят на кандидатите” се организира от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество със Словашкото председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе в  Incheba Conference Centre.

На  9 и 10 октомври 2014 г. във Флоренция, Италия, ще се проведе „Ден на кандидатите” по програма ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. „Денят на кандидатите” се организира от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество с Италианското председателство, Регион Тоскана, Община Флоренция и Университета във Флоренция.

„Ден на кандидатите 2014” по програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

От 20 до 22 октомври 2015 г. в Лисабон, Португалия, ще се проведе Форум „Иновации, свързване, трансформация“ по програма ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Форумът се организира от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество с Фондацията за наука и технологии (агенция за финансиране на проекти в областта на науката, технологиите и иновациите) към Португалското министерство на образованието и науката.

Годишен форум „Иновации, свързване, трансформация“ по програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”
Subscribe to Събития