През 2020 г. български организации са получили финансиране от 2 768 752 евро по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от „Хоризонт 2020“

Десет проекта с 14 български участника са финансирани през 2020 г. по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Българските партньори получават финансиране от ЕС в размер на 2 768 752 евро.