Брокерско събитие по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма „Хоризонт 2020“

На 10 март 2017 г. в Брюксел ще се проведе брокерското събитие по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основната цел на събитието е Европейската комисия да представи информация за конкурсите през 2017 г. по програма „Наука с и за обществото“, както и да събере всички заинтересовани лица (университети, научни институти, граждански организации, МСП, публични организации, научни центрове и др.) за да се срещнат с потенциални координатори и партньори в бъдещи проекти.

Конкурси по програмата се очаква да бъдат отворени на 12 април 2017 г.,  с краен срок за подаване на предложения за проекти – 30 август 2017 г.

За участие в събитието не се изисква такса, но е необходима регистрация. Крайният срок за регистрация е 28 февруари 2017 г. 

Повече информация за дневния ред  и регистрацията може да намерите тук