„Форум за върхови постижения в областта на цифровите технологии“ и „Ден на кандидатите 2019” (Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019) по програма „Информационни и комуникационни технологии” от Рамковата програма за научни изследвания и ин

На  19 и 20 септември  2019 г. в Хелзинки, Финландия, ще се проведе „Форум за върхови постижения в областта на цифровите технологии“ и „Ден на кандидатите 2019” по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Събитията се организират от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество с Финландското председателство на Съвета на ЕС.

Форумът за върхови постижения в областта на цифровите технологии ще включва конферентна сесия, посветена на ролята на политиките в областта на научните изследвания и цифровите технологии, с участието на експерти на високо равнище.

„Денят на кандидатите 2019“ ще се съсредоточи върху предстоящите конкурси по работната програма за „Хоризонт 2020“ в областта на информационните и комуникационните технологии, бъдещите и нововъзникващите технологии и социалните предизвикателства. Силно застъпени ще бъдат теми за изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, „интернет на нещата“ от следващо поколение, роботика и др.

Подробна информация за темите, които ще бъдат разгледани може да намерите на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019/programme.cfm?id=458

През двата дни ще бъде представена информация за това как да се подготви и да се подаде предложение за проект по темите от „Хоризонт 2020”. Планира се да се проведат дискусионни сесии, двустранни срещи и срещи за обмяна на идеи.  Събитието предлага изключителна възможност за търсене на партньори и за включване в качествени консорциуми за участие в програмата. Участниците ще могат да се срещнат с потенциални партньори, като предварително се регистрират за двустранни срещи (Face2Face event) на https://ict2019.ideal-ist.eu

Очаква се събитието да бъде посетено от участници от академичните среди, държавното управление, бизнеса и представители на малките и средни предприятия от цяла Европа.

Участието в събитията е без такса, но е необходима регистрация на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019

Повече информация за събитията може да се намери на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019