Годишен форум „Иновации, свързване, трансформация“ по програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

От 20 до 22 октомври 2015 г. в Лисабон, Португалия, ще се проведе Форум „Иновации, свързване, трансформация“ по програма ИКТ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Форумът се организира от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” на Европейската комисия, в сътрудничество с Фондацията за наука и технологии (агенция за финансиране на проекти в областта на науката, технологиите и иновациите) към Португалското министерство на образованието и науката.

Събитието има за цел да популяризира научните изследвания и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии, ще бъде фокусирано върху Работна програма 2016-2017 г. и обхваща различни паралелни дейности – конференция, изложба, дискусионни срещи и др. Ще бъдат разгледани всички ИКТ компоненти в трите основни приоритета (стълба) на „Хоризонт 2020”: Отлични постижения в науката; Индустриално лидерство и  Социални предизвикателства.

По време на конференцията ще бъдат представени новите политики и инициативи на Европейската комисия в областта на ИКТ и по-специално два от десетте приоритета на председателя Жан-Клод Юнкер: „Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“ и „Свързан единен цифров пазар“. Конференцията ще се фокусира върху начина по който можем да „правим иновации, да свържем и транcформираме“  цифровото общество.

Подробна информация за темите, които ще бъдат разгледани може да намерите на https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ict2015/conference-programme.cfm

През трите дни ще бъде представена информация за това как да се подготви и да се подаде предложение за проект по темите от „Хоризонт 2020”. Планира се да се проведат дискусионни сесии, срещи „лице в лице” (двустранни срещи) и срещи за обмяна на идеи.  Събитието предлага изключителна възможност за търсене на партньори, за включване в консорциумите за участие в програмата. Ще бъдат изградени информационни щандове, където ще се представят най-добрите практики от научно-изследователски и иновативни проекти по Седма рамкова програма, програма „Подкрепа за ИКТ политики“ от Рамковата програма „Конкурентоспособност и иновации“ и по програма „Хоризонт 2020“. Предвиждат се и множество съпътстващи събития, както и работни срещи на различни теми.

Очаква се събитието да бъде посетено от 4500-5000 участници от академичните среди, държавното управление, бизнеса и представители на малките и средни предприятия от цяла Европа. Не се изисква такса за участие, но е необходима регистрация за събитието, която може да направите на:  https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ict2015/register.cfm

Повече информация за годишния форум в областта на ИКТ може да се намери на:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015