Информационна сесия за координатори на проекти по „Хоризонт 2020“

Европейската комисия организира информационна сесия за координатори на проекти по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, на която ще бъдат разгледани: правни аспекти, бизнес процеси и ИТ инструменти за отчитане на проекти и за изменение на договорите за предоставяне на грант, както и финансови аспекти и допустимост на разходите. Сесията ще се проведе на 14 февруари 2017 г. от 8:30 до 17:00 ч. в Брюксел, Charlemagne building и е насочена основно към координатори на проекти, но могат да участват и други представители. За участие в сесията е необходима регистрация на: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm

Събитието може да се проследи и онлайн (не е необходима регистрация) на: https://webcast.ec.europa.eu/h2020-coordinators-day-170214. Страницата ще бъде активна само в деня на информационната сесия.