Проведен първи онлайн международен симпозиум относно 5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по рамковата програма „Хоризонт 2020“

На 14 май 2020 г. се проведе  онлайн международен симпозиум относно 5G, организиран по проекта COMPACT на ЕК по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от рамковата програма „Хоризонт 2020“. Целта на проекта е да повиши осведомеността относно най-новите технологии в контекста на социалните медии и конвергенцията.

Симпозиумът събра световни международни специалисти и широка публика, за да обсъдят едни от най-горещите теми напоследък – какво е 5G технологията, има ли връзка между пандемията  COVID-19 и развитието на 5G мрежите, как да се справим с дезинформацията и какво е бъдещето пред нас.

Сред изтъкнатите гости на симпозиума бяха г-жа Андреана Атанасова – заместник-министър на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Андреас Гейс – ръководител на отдел за политика в областта на спектъра в Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия. Участие взеха и представители на Министерство на здравеопазването, Съвета на Европа, Румънския национален университет за политически изследвания и публична администрация, Полския национален институт за телекомуникации, Асоциацията на мобилните оператори GSMA, експерти, журналисти и бизнесмени. Регистрирани бяха повече от 150 участници, които поддържаха изключително активна дискусия. Събитието се проследи и в социалните мрежи.

Видео от онлайн симпозиума може да се види тук: http://compact-media.eu/compact-symposium-5w-on-5g-tentative-results/