Министерството на транспорта и съобщенията организира информационен ден, посветен на инициативата на Европейската комисия „5G за интелигентни общности“

На 29 ноември 2023 г. експерти на Министерството на транспорта и съобщенията и Европейската комисия ще представят възможностите за участие и ползите от включване в инициативата „5G за интелигентни общности“. Форумът ще се състои от 10.00 до 15.00 часа, в Представителството на Европейската комисия в България, ул. „Георги Сава Раковски“ № 124. В програмата на събитието ще се включат и представители на телекомуникационния бизнес със своя опит и добри практики от участието им в конкурсите по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

В рамките на Механизма за свързване на Европа 2, в областта на цифровите технологии са предвидени средства за бързото внедряване на 5G и иновативни приложения за изграждане на интелигентни общности. Инициативата ще допринесе за повишаване на осведомеността относно ползите от въвеждането на 5G във всички райони в Европа и по този начин за постигане на новите цели за 5G, определени в Програмата за политиката на цифровото десетилетие.

Качествената 5G свързаност има потенциала да подобри цифровите услуги в населените места, като играе ключова роля в подкрепа на дългосрочното икономическо възстановяване и социалното сближаване. 5G технологиите в интелигентните общности ще спомогнат за модернизирането на движещите сили на социално-икономическото развитие в много сектори, по-специално в здравеопазването, образованието, публичната администрация и транспорта, което ще ги направи по-ефективни и по-устойчиви.

Чрез осигуряване на по-бързи скорости на пренос на данни, минимално забавяне, по-широко покритие и по-голяма надеждност на мрежата, 5G технологията също се очаква да стимулира навлизането на интернет на нещата ( IoT) системи, които имат огромен потенциал да добавят стойност към физически обекти, когато са свързани и интегрирани в облачни решения.

В рамките на събитието ще бъдат представени възможностите за участие в отворения до 20 февруари 2024 г. трети конкурс по инициативата. Успешни биха били проекти за конкретни случаи на използване на 5G, които имат потенциала да стимулират бъдещи разработки на приложения, базирани на 5G, в различни сектори.

В здравеопазването, свързаните с 5G болници или линейки могат да помогнат за наблюдение на пациентите, да направят ранна диагностика и да дадат възможност за персонализирани медицински съвети и лечение.

В образованието, освен познатото онлайн обучение, 5G има голям потенциал в райони с недостатъчно обслужване, където ще позволи на учениците да участват в класове от отдалечени места с виртуална и добавена реалност, ще даде възможност за по-голямо взаимодействие и ще направи уроците по-ефективни и забавни.

Участието в събитието е без такса, но е необходима предварителна регистрация, която може да направите тук.

Програма на събитието.