Вашата Европа

По данните на Бюлетина за изпълнението на дейностите в областта на цифровия единен пазар от 2018 г. България запазва мястото си в десетте страни с най-голям брой посещения на платформата „Граждани“ от портала „Вашата Европа“ през 2017 г.

По отношение изпълнението на националните ангажименти по портала, страната ни продължава да получава положителна оценка. От останалите още 7 наблюдавани области на действие, България е изпълнила всички изисквания на Комисията в още четири области, частично в две и има неизпълнение в една.

На 12-13 октомври 2017 г. в Дъблин, Ирландия се проведе четвърта годишна среща на Редакционния съвет на портала “Вашата Европа”, организирана от Европейската комисия, в сътрудничество с Министерството на трудовата заетост, предприемачеството и иновациите (DJIE) - Ирландия. На срещата присъстваха над 30 представители от всичките 28 страни-членки на ЕС. България беше поканена от Комисията да вземе  участие в интерактивния панел за добри практики като разкаже за способите, които използва за успешното популяризиране на портала.

Порталът „Вашата Европа“ се стреми да помогне на хората и предприятията да живеят и/или извършват стопанска дейност в ЕС, чрез предоставяне на достъпна информация относно техните права в рамките на единния пазар и да ги насочва към службите за помощ, когато това е необходимо. Информацията, публикувана на двете платформи „Граждани“ и „Предприятия“ е многоезична и се предоставя от институциите на ЕС и националните правителства.

В рамките на дискусията експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси, свързани с плащане на данъци, наемане на персонал, намиране на финансиране и много други въпроси, които възникват при създаването на бизнес в друга страна на Европейския съюз.

Живият чат ще стартира от 11.00 до 13.00 часа (централноевропейско време), като въпроси могат да бъдат поставени на стената на „Вашата Европа“.

„Вашата Европа“ е портал на Европейската комисия, чиято цел е да подпомогне гражданите и предприятията в различни сфери на живота на ЕС, без излишни неудобства и бюрокрация.

Може да става дума за преместване, живот, учене, работа, за развиване на стопанска дейност в чужбина, пазаруване или просто пътуване в чужбина.

„Вашата Европа“ предлага:

На 18 април 2016 г. от 11.00 до 13.00 часа (Централно европейско време) експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси на потребителите на социални мрежи  във връзка с признаването на професионалните квалификация в различни страни на ЕС. Петима правни експерти от  „Вашата Европа съвети“ ще отговарят на практически въпроси и ще представят националните правила, които се прилагат към гражданите, когато желаят да започнат работа в чужбина и какви документи се изискват в тази връзка.

Според последното издание на Бюлетина за единния пазар на Европа от октомври 2015 г. България е изпълнила задълженията си към портала на Европейската комисия “Вашата Европа” и се нарежда сред 11-те страни с отчетени по-добри резултати в сравнение с минали периоди.