Вашата Европа

По данните на Бюлетина за изпълнението на дейностите в областта на цифровия единен пазар от 2018 г. България запазва мястото си в десетте страни с най-голям брой посещения на платформата „Граждани“ от портала „Вашата Европа“ през 2017 г.

На 12-13 октомври 2017 г. в Дъблин, Ирландия се проведе четвърта годишна среща на Редакционния съвет на портала “Вашата Европа”, организирана от Европейската комисия, в сътрудничество с Министерството на трудовата заетост, предприемачеството и иновациите (DJIE) - Ирландия. На срещата присъстваха над 30 представители от всичките 28 страни-членки на ЕС. България беше поканена от Комисията да вземе  участие в интерактивния панел за добри практики като разкаже за способите, които използва за успешното популяризиране на портала.

Порталът „Вашата Европа“ се стреми да помогне на хората и предприятията да живеят и/или извършват стопанска дейност в ЕС, чрез предоставяне на достъпна информация относно техните права в рамките на единния пазар и да ги насочва към службите за помощ, когато това е необходимо. Информацията, публикувана на двете платформи „Граждани“ и „Предприятия“ е многоезична и се предоставя от институциите на ЕС и националните правителства.

В рамките на дискусията експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси, свързани с плащане на данъци, наемане на персонал, намиране на финансиране и много други въпроси, които възникват при създаването на бизнес в друга страна на Европейския съюз.

Живият чат ще стартира от 11.00 до 13.00 часа (централноевропейско време), като въпроси могат да бъдат поставени на стената на „Вашата Европа“.

„Вашата Европа“ е портал на Европейската комисия, чиято цел е да подпомогне гражданите и предприятията в различни сфери на живота на ЕС, без излишни неудобства и бюрокрация.

Може да става дума за преместване, живот, учене, работа, за развиване на стопанска дейност в чужбина, пазаруване или просто пътуване в чужбина.

„Вашата Европа“ предлага:

На 18 април 2016 г. от 11.00 до 13.00 часа (Централно европейско време) експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси на потребителите на социални мрежи  във връзка с признаването на професионалните квалификация в различни страни на ЕС. Петима правни експерти от  „Вашата Европа съвети“ ще отговарят на практически въпроси и ще представят националните правила, които се прилагат към гражданите, когато желаят да започнат работа в чужбина и какви документи се изискват в тази връзка.

Според последното издание на Бюлетина за единния пазар на Европа от октомври 2015 г. България е изпълнила задълженията си към портала на Европейската комисия “Вашата Европа” и се нарежда сред 11-те страни с отчетени по-добри резултати в сравнение с минали периоди.