Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Северна България 

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Южна България 

 

Информация за възможните области на интервенция през програмния период 2014-2020 г. с финансиране от ПРСР (83.14 KB)  (194.43 KB)

При увеличаване на мащаба на картите е възможна подробна визуализация.

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Северен централен район

White_areas_BG32_Severen_centralen_300_BG.pdf (2.27 MB)

Grey_areas_BG32_Severen_centralen_300_BG.pdf (3.7 MB)

Speed_BG32_Severen_centralen.pdf (2.26 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Североизточeн район

White_areas_BG33_SeveroiztochenR_300_BG.pdf (1.87 MB)

Grey_areas_BG33_SeveroiztochenR__300_BG.pdf (1.83 MB)

Speed_BG33_SeveroiztochenR.pdf (1.54 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Северозападeн район

White_areas_BG31_Severo_zapadenR_300_BG.pdf (2.01 MB)

Grey_areas_BG31_SeverozapadenR_300_BG.pdf (1.96 MB)

Speed_BG31_Severo_zapadenR.pdf (2.27 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Югоизточен район

White_areas_BG34_YugoiztochenR_300_BG.pdf (2.22 MB)

Grey_areas_BG34_YugoiztochenR_300_BG.pdf (2.15 MB)

Speed_BG34_YugoiztochenR.pdf (2.29 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Южен централен район

White_areas_BG42_Yujen_Centralen_300_BG.pdf (3.02 MB)

Grey_areas_BG42_Yujen_Centralen_300_BG.pdf (2.85 MB)

Speed_BG42_Yujen_Centralen.pdf (2.68 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Югозападeн район

White_areas_BG41_YugozapadenR_300_BG.pdf (2.33 MB)

Grey_areas_BG41_YugozapadenR_300_BG.pdf (2.14 MB)

Speed_BG41_YugozapadenR.pdf (1.99 MB)