Първо заседание на Експертната група за подготовка на делегирани актове за eFTI

На 8 ноември 2021 г., в хибриден формат, ще се проведе първото заседание на Експертната група за подготовка на делегирани актове за електронната информация за товарни превози (eFTI). Групата се създава към Форума за цифров транспорт и логистика и ще осъществява дейността си в тясно взаимодействие с подгрупа 1 "Транспорт без хартия". През първите две години от създаването дейността на групата ще бъде насочена към подготовка на делегираните актове, упоменати в чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1056. Актовете се отнасят до националните изисквания и предписания, попадащи в обхвата на чл. 7 от същият регламент и следва да бъдат приети до 21 февруари 2023 г. Българската страна вече е извършила предвидената нотификация относно националната уредба.