Експерти от МТИТС представиха отворените конкурси и възможностите за участие по програма „Информационни и комуникационни технологии” и програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

На 04.11.2015 г. се проведе информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на който бяха представени  отворените конкурси, възможностите за участие, полезни съвети за подготовката на проекти и тематиките по Работни програми 2016-2017 за програми „Информационни и комуникационни технологии и „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. За 2016 г. по тези две програми е предвиден общо бюджет от 488 млн. евро за всички участници от държавите-членки на ЕС и асоциираните към „Хоризонт 2020“ страни. 

Програма „Хоризонт 2020“ подпомага базови и приложни изследвания, демонстрационни дейности, разработка на прототипи и валидиране на резултатите от изследователската и развойна дейност в лабораторни и реални условия, въвеждането на пазара на иновативни продукти и услуги.

До 100 % ще бъдат финансирани допустимите разходи за изпълнението на проект от типа „научно-изследователски и иновационни дейности“, а до 70 % - за проект от типа „иновационни дейности“.

Малки и средни предприятия могат да кандидатстват за финансиране по темата, свързана с иновации. В предишни конкурси през последната година, три малки фирми от София, Варна и Бургас са спечелили финансиране по „Инструмента за МСП“.

Основните технологични области, които се подкрепят по „Информационни и комуникационни технологии” в приоритет „Индустриално лидерство” са: ново поколение компоненти и системи, изчислителни системи, бъдещ интернет, цифрово съдържание, роботика, микро- и нано-електроника, фотоника.

През 2015 година 42 български организации са подали 30 предложения за проекти по програма „ИКТ“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Две организации са получили финансиране в размер на 543 750 евро.

Приложения
Прикачен файл Размер
Презентации от събитието 3.39 MB