Експерти от МТИТС представиха възможностите за участие в конкурс 2 от програма „ИКТ“ в Рамковата програма „Хоризонт 2020”

Възможностите български организации и фирми да участват в програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ) на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Събитието се състоя днес, 10 ноември 2014 г.,  в Представителството на Европейската комисия в България.

Представени бяха темите, които в момента са отворени за кандидатстване и могат да представляват интерес за българските участници. По конкурс 2 от програма „ИКТ“ в „Хоризонт 2020” (отворен на 15 октомври 2014 г.) може да се кандидатства до 14 април 2015 г., като бюджетът за всички участници е 561 млн. евро. Участниците могат да представят предложения по теми като Усъвършенствани изчислителни системи с много ниска консумация на мощност; Бъдещ интернет с акцент върху развитието на облачните изчисления и базираните на тях услуги; Индустриална и сервизна роботика с приложение в здравеопазването и транспорта, както Микро- и нано- електроника.

В рамките на информационния ден бяха представени резултатите от българското участие в първия конкурс по програма „ИКТ“ от „Хоризонт 2020. Той бе отворен от 11 декември 2013 г. до 23 април  2014 г. Бюджетът за всички участници е 658.5 млн. евро. В конкурса са подадени 63 проекта от 78 български участници. Одобрени за финансиране с 1.9 млн. евро са 6 проекта със 7 участника.

Презентации от информационния ден:

Приложения
Прикачен файл Размер
ICT - call_2 Totka Chernaeva 847.28 KB
Finance_Eli Kaneva 1.21 MB
BG_part_ Eli Kaneva 421.72 KB