Информационен ден по програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на втори конкурс по програма „ИКТ“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020), който ще се проведе на 10 ноември  2014 г. (понеделник) от 10:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” №  124.

За участие в информационния ден моля да се регистрирате тук

Програмата на събитието включва представяне на втори конкурс по програма „ИКТ” в приоритет „Индустриално лидерство”, формите на финансиране и основните правила за участие в „Хоризонт 2020”. В рамките на събитието ще бъде представена и статистика за българското участие в първи конкурс на програма „ИКТ” от „Хоризонт 2020“.

На 15.10.2014 г.  беше отворен втори конкурс на програма „ИКТ”. Крайната дата за подаване на предложения за проекти по Конкурс H2020-ICT-2015 е 14.04.2015 г., а индикативният му бюджет е 561 млн. евро. Повече информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 949 2315.