Информационен ден по програма „Информационни и комуникационни технологии” и програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на конкурсите за 2016 г. по програма „ИКТ“ и по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, който ще се проведе на 4 ноември  2015 г. (сряда) от 10:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” № 124.

За участие в информационния ден моля да се регистрирате тук

Програмата на събитието включва представяне на конкурсите за 2016 г. по програма „ИКТ” в приоритет „Индустриално лидерство” и по програма „Наука с и за обществото“, формите на финансиране и основните правила за участие в „Хоризонт 2020”.

На 20.10.2015 г.  беше отворен конкурсът по Работна програма 2016 г. на програма „ИКТ” в приоритет „Индустриално лидерство“, а индикативният му бюджет е 444 млн. евро. Повече информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

На 15.10.2015 г. беше отворен конкурсът по Работна програма 2016 г. на програма „Наука с и за обществото“. Повече информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2273-swafs-25-2016.html

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 949 2315.