Одобрена е Работната програма 2016-2017 по Рамковата програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

Европейската комисия одобри новата работна програма 2016-2017 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

В съответствие със стратегическите приоритети на комисар Карлош Моедаш (Изследвания, наука и иновации), „Хоризонт 2020“ ще бъде отворена за иновации, отворена за науката, и отворена към света. Новата работна програма 2016-17 предлага възможности за финансиране чрез различни конкурси, обществени поръчки, награди и др., като обхваща близо 600 теми. Структурата на програмата е отражение на цялостната гъвкавост на „Хоризонт 2020“, която се фокусира върху дългосрочните приоритети и най-неотложните предизвикателства пред обществото на ЕС.

Европейската комисия ще стимулира конкурентоспособността, като инвестира близо 16 млрд. евро в научни изследвания и иновации през следващите две години в рамките на Хоризонт 2020.

Работната програма 2016-2017 г. по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от „Хоризонт 2020“ предвижда няколко конкурса, като първите се очаква да бъдат отворени на 20 октомври 2015 г.

Тематичните области, по които ще може да се подават предложения за проекти са:

  • Ново поколение компоненти и системи
  • Изчислителни технологии от следващо поколение и изчисления в облак
  • Интернет на бъдещето
  • Технологии за съдържание и управление на информацията
  • Роботика и автономни системи
  • Ключови базови технологии, свързани с микро- и нано-електрониката и фотониката

Повече информация за Работната програма за „ИКТ“ може да се намери на: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf

Първият конкурс по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма "Хоризонт 2020" се очаква да бъде отворен на 15 октомври 2015 г. и се отнася за тема „Дни на Европейската наука“. Фокусът е върху провеждането на научни събития на много високо равнище, които да  представят убедително европейската наука и  забележителните й  резултати.

Информация за конкурса може да се намери на:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2273-swafs-25-2016.html

Повече информация за Работна програма 2016-2017 за програма „Наука с и за обществото“ може да се намери на:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-swfs_en.pdf

Подробна информация за Работна програма 2016-2017 на Рамковата програма „Хоризонт 2020“ може да се намери на:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#doc1