Отворен конкурс по Програма „ИКТ“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

На 15 октомври 2014 г. беше отворен конкурсът по Работна програма 2015 г. на програма „ИКТ“ от  Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 14 април 2015 г. Бюджетът е 561 млн. евро.

Основните направления, по които могат да се подават предложения за проекти са:

  • Усъвършенствани изчислителни системи
  • Бъдещ интернет
  • Технологии за съдържание и управление на информацията
  • Роботика
  • Микро-, нано електроника и фотоника

Информацията за конкурса H2020-ICT-2015 може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html