Отворени конкурси по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020)

На 11 декември 2013 г. бяха отворени първите конкурси по новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020).  „Хоризонт 2020“ обединява всички съществуващи форми на финансиране на научни изследвания и иновации от Съюза, включително Рамковата програма за научни изследвания (Седма рамкова); дейностите, свързани с иновации от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации; както и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Отворените конкурси за 2014 г. в областта на ИКТ са два:

1. Конкурс H2020-ICT-2014-1, отворен на 11.12.2013, с крайна дата за подаване на предложения за проекти – 23.04.2014 и индикативен бюджет 658, 5 млн. евро.

Информацията за конкурса може да намерите тук: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-1.html

2.  Конкурс H2020-ICT-2014-2, отворен на 11.12.2013, с крайна дата за подаване на предложения за проекти – 25.11.2014 и бюджет 125 млн. евро.

Информацията за конкурса може да намерите тук: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-2.html