Представяне на българските участници в конкурса през 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Европейската комисия публикува информация за финансираните проекти от конкурса през 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Приемането на предложенията за проекти беше отворено от 22 април 2015 г. до 16 септември 2015 г, след което получените проекти бяха оценени от експерти към Европейската комисия.

В конкурса за 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“, в която има хоризонтални дейности, свързани с ИКТ са се включили 73 български участника в 54 проекта. От тях са финансирани 4 проекта с 4 участника: Софийски университет (в два проекта), Агробиоинститут и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Три от проектите са стартирали на 1 май 2016 г., а един ще стартира на 1 септември 2016 г. Полученото финансиране е в размер на 756 873 евро.