Представяне на българските участници в конкурсите по програми „Информационни и комуникационни технологии“ и „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Европейската комисия публикува оценките от подадените предложения за проекти в конкурсите за 2015 г.  по програми „Информационни и комуникационни технологии“  и „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

По програма „Информационни и комуникационни технологии“ приемането на предложенията за проекти беше отворено от 15 октомври 2014 г. и приключи на 14 април 2015 г. В конкурса са се включили 42 български организации в 30 проекта. Одобрен за финансиране е 1 проект с 2 български участника в консорциумите. Финансирането за тях е в размер на  543 7500 евро.

В конкурса за 2014 г. са подадени 63 проекта с 78 български участника. От тях са финансирани 6 проекта със 7 участника, които са получили финансиране в размер на 1 831 000 евро.

В конкурсите по програма „Наука с и за обществото“, в която има хоризонтални дейности, свързани с ИКТ са се включили 26 български организации в 26 проекта. Одобрени за финансиране са 3 проекта с  3 български участника в консорциумите. Българските участници ще получат финансиране в размер на  401 000 евро.

Ползите от участието в програмите на ЕО не се изразяват само в директната финансова помощ от ЕО, но и във възможностите за изграждане на делови партньорства, осигуряване на достъп до европейския и световен пазар и широко разпространение на ИКТ базирани иновативни продукти и услуги в различни икономически и социални сектори в България.