Държавност, развитие , справедливост. Въвеждане на електронно правителство, дигитална България. Анализ и доклад за напредъка на изпълнение на дейностите по националната програма ”Цифрова България 2015” и тяхното актуализиране и допълване