Консултация на Европейската комисия

Европейската комисия (ЕК) провежда  консултация   за измерване на изпълнението на дейностите на

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”   

Очакват се коментари от ведомствата на държавите-членки в два аспекта:

  • метрики за по-добро регулиране и
  • метрики за ИКТ политика

Краен срок на проучването е 15 март 2013 на следния линк: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/help-us-improve-our-analysis-measurement

Може да отговаряте само на въпроси в началото или по-подробно как да се измерват дейностите на дирекцията на ЕК.