Напредък в изпълнението на Национална програма Цифрова България към юни 2013