Напредък в изпълнението на Национална програма Цифрова България към юни 2014 г.

Отчетни документи:

1. Отчет за напредъка и сравнителен анализ на Национална програма Цифрова България и Цифрова програма за Европа;

2.  Приложение 1 - Преглед на изпълнението на 133 задачи от Цифровата програма за Европа, на ниво Европейска комисия. От тях 85 задачи са приключени, 40 са в процес на изпълнение, а 8 задачи закъсняват;

3. Приложение 2 - План със задачи на национално ниво- Преглед на изпълнението на 97 задачи. 32 задачи са изпълнени, 10 имат срок постоянен срок за изпълнение, по 2 задачи работата ще продължи и след 2015 г. останалите задачи имат срок за изпълнение 2015 г.;

4. Пътна карта