Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" - междуведомствено съгласуване - актуално състояние към 15 август 2018 г.

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" е изготвен от подгрупа към Работна група 31 "Европа 2020" (РГ 31) и е преминал съгласуване от РГ 31 и обществено обсъждане.

Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване. 

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2025" и пътната карта към нея за междуведомствено съгласуване (актуално състояние към 15 август 2018 г.) може да се види в Приложението.

Приложения: 

Прикачен файл
Размер
Проект на Национална програма „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“1.25 МB
Пътна карта за периода 2018-2025777 KB