Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" за междуведомствено съгласуване

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" е изготвен от подгрупа към Работна група 31 "Европа 2020" (РГ 31) и е преминал съгласуване от РГ 31 и обществено обсъждане.

Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване.

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2025" може да се види в Приложението.

Приложения: 

Прикачен файл
Размер
Проект на Национална програма „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“1.25 МB
Пътна карта за периода 2018-2025777 KB