Доклад за наблюдението на достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, извършено през първия период на наблюдение в Република България

Доклад за наблюдението на достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, извършено през първия период на наблюдение в Република България в изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор и на Закона за електронното управление.