Експерти от МТИТС представиха отворените конкурси и възможностите за участие по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

На 31.05.2017 г. се проведе информационен ден, на който бяха представени  възможностите за участие, полезни съвети за подготовката на проекти, отворените конкурси и тематиките през 2017 г., за програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

Конкурсите са отворени на 4 май 2017 г., с краен срок за подаване на предложения за проекти – 30 август 2017 г.

До 100 % ще бъдат финансирани допустимите разходи за изпълнението на проект от типа „научно-изследователски и иновационни дейности“, а до 70 % - за проект от типа „иновационни дейности“.

Презентации от събитието: тук