Информационен ден по програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на отворените конкурси в областта на ИКТ от новата Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020), който ще се проведе на 12 февруари 2014 г. (сряда) от 10:30 часа в Представителството на Европейската комисия в България, на ул. “Г.С. Раковски” №  124.  Рамковата програма „Хоризонт 2020“ обединява всички съществуващи форми на финансиране на научни изследвания и иновации от Съюза, включително Рамковата програма за научни изследвания (Седма рамкова); дейностите, свързани с иновации от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации; както и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

За участие в информационния ден моля да се регистрирате тук

Програмата на събитието включва представяне на Работните програми 2014-15 на програма „ИКТ” в приоритет „Индустриално лидерство” и на програма „Наука с и за обществото”; формите на финансиране и основните правила за участие в „Хоризонт 2020”. В рамките на събитието ще бъде представена и статистика за българското участие за периода 2007 – 2013, в тема „ИКТ” от Седма рамкова програма и програма „Подкрепа за ИКТ политики” от Рамковата програма „Конкурентоспособност и иновации”.

На 11.12.2013 г.  бяха отворени първите два конкурса от Работна програма 2014-15 на програма „ИКТ”. Крайната дата за подаване на предложения за проекти по Конкурс H2020-ICT-2014-1 е 23.04.2014 г., а индикативният му бюджет е 658, 5 млн. евро. Повече информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-1.html

За Конкурс H2020-ICT-2014-2 крайната дата за подаване на предложения за проекти е 25.11.2014 г., а индикативният бюджет е 125 млн. евро. Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-2.html

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg  или на тел: 949 2315.