Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „30 години Нов български университет“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европейска година на железопътния транспорт – 100 години Родопска теснолинейка“ – две пощенски марки в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от създаването на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „90 години от установяването на дипломатически отношения между България и Аржентина, съвместно издание“ – серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „30 години от създаването на Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България” – една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „20 години Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ – илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Инициатива „Три морета“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Културно-историческо наследство – „800 години Ивановски скален манастир“ – две пощенски марки и специален пощенски печат.

Ви информираме, че изданието ще бъде пуснато в употреба на 25.06.2021 г., между 18:00 и 19:00 ч. в сградата на Музикалната академия, бул. Евлоги Георгиев № 94, а не както първоначално бе предвидено в сградата на Музикалния театър – Стефан Македонски.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от основаването на читалище „Искра“ - Калояново“ – илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „60 години от полета на първия човек в космоса Юрий Гагарин“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европа 2021 – защитени национални представители на дивата природа“ – серия от две пощенски марки, две пощенски марки в блок, три серии пощенски марки с по една винетка, вложени в карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години Висше училище по телекомуникации и пощи“– илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в продажба издание на тема „50 години Институт по въздушен транспорт“ -  една пощенска марка и специален пощенски печат

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Георги Стойков Раковски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години организирано тракийско движение“– илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от обявяването на Варна за курортен град“ – една пощенска марка и специален пощенски печат. Изданието ще бъде пуснато в продажба след 12:00 ч. на 26.04.2021 г.

ще бъде пуснато в продажба издание на тема „Великден“ – илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в продажба издание на тема „150 години от рождението на Даме Груев“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.