Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години Българска дипломация“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „75 години от рождението на проф. Стефан Груев“ –  една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат.

да бъде пуснато в употреба в продажба издание на тема „140 години Български пощи“ –  една пощенска марка в блок, илюстрована пощенска карата с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Посещение на папа Франциск в България“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европа 2019 – Защитени птици“ – две пощенски марки, две пощенски марки в блок, карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в продажба издание на тема „Ахалтекински кон“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема  „40 години от космическия полет на Георги Иванов“.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години София – столица на България“ –  една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „120 години от рождението на Панчо Владигеров“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от рождението на Алберт Айнщайн“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

да бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от рождението на Александър Стамболийски“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Велики пътешественици – Робърт Скот“ –  една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „15 години България в НАТО“ – една пощенска марка, илюстрован плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга  и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „50 години от създаването на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция” – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна“ –  четири пощенски марки, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Български шевици“ –  една пощенска марка.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Глаголица“ –  една пощенска марка.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Космос“ –  една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години професионално оперетно изкуство в България“ –  илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.