Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" - актуално състояние към януари 2019 г.

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" е изготвен от подгрупа към Работна група 31 "Европа 2020" (РГ 31) и е преминал съгласуване от РГ 31 и обществено обсъждане.

Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2025" и пътната карта към нея за междуведомствено съгласуване (актуално състояние към януари 2019 г.) може да се види в Приложението.

 

Лица за контакт:

Виктория Джерманска - главен експерт в дирекция "Информационни технологии",

тел. 02/ 9409 278, email: vdzhermanska@mtitc.government.bg 

 

Приложения: 

Проект на Национална програма "ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025"

Пътна карта за периода 2018-2025