Окончателни доклади: 2017

Архив по години:

На 08.11.2015 г., при извършване на ремонтни работи в машинното отделение на м/к “INDRA II”, третият механик е получил тежки наранявания от внезапно отворил се капак на маслен филтър, вследствие на които е починал. Корабът се е намирал в Бургаски залив и е подхождал за влизане в Пристанище Бургас.

Специализираното звено за разследване на морски произшествия класифицира произшествието като „Много тежко”.

На 07.02.2014 г. м/к „ELLAND“, изпълняващ рейс от Констанца към Измир, неочаквано получава 10º крен на ляв борд. Следва спиране на дизел генератора и на главния двигател. Опитите на екипажа за възстановяване на живучестта на кораба се оказват неуспешни. Впоследствие корабът се накренява на десен борд, като кренът достига до 20 градуса и се увеличава. Екипажът е прехвърлен на м/к „M. IZMIR“. На 08.02.2014 г. корабът се обръща и потъва на около 7 nm източно от нос Сиврибурун, в териториалното море на Република България, на дълбочина 50 м.

Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства класифицира произшествието като „Много тежко“.