Окончателни доклади: 2022

Архив по години:

В 04:13:43 ч. на 20.09.2021 г. моторен кораб „Vera Su“, изпълняващ курс от пристанище Южний, Украйна за Варна, натоварен с 2 837,201 mt Урея, пропуска поворот за включване в Схемата за разделно движение поради заспиване на вахтения помощник – капитан и засяда на българския бряг в района на защитена местност „Яйлата“.

В 22:08 ч. на 14.12.2020 г. главният механик на м/к Mare пада зад борд от кърмовата част на кораба, при опит да прибере мобилния си телефон, оказал се на палубата зад леерното ограждение.

Корабът е напуснал Пристанище ТЕЦ Варна и излиза от Варненското езеро. Падането на механика е забелязано от корабния готвач, който веднага съобщава на капитана, намиращ се на мостика и двамата изтичват на кърмата. Докато капитанът хвърля спасителен пояс във водата и се опитва да определи местоположението на механика, неочаквано готвачът се прехвърля през леерите и скача във водата.

Проведена е операция по търсене и спасяване, при която е открит и спасен механика. Издирването на готвача е продължило, включително с водолази и обходи по брега, но без резултат. Тялото на готвача е открито изплувало на брега около месец по-късно, като установената причина за смъртта е удавяне.

Разследването на произшествието във връзка с безопасността се извърши от комисия от състава на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, след постигане на съгласие с разследващите органи на държавата на флага – Република Вануату.

Комисията счита, че основната причина, довела до много тежкото произшествие е човешка грешка в действията както на главния механик, така и на моряка-готвач.