Вие сте тук

Форум за управление на интернет

07.03.2017

http://www.intgovforum.org

Форумът за управление на интернет (IGF) служи за обединяване на  хората от различни заинтересовани групи като равни, при обсъждането на въпроси, свързани с обществената политика относно  Интернет. Въпреки че няма договорен резултат, IGF информира и вдъхновява тези, които правят  политиките  както в публичния, така и в частния сектор. На  годишна среща  делегатите обсъждат и  обменят   информация , и споделят добри практики помежду си. Форумът улеснява общото разбиране за това как да се разширят възможностите на интернет и адресира рисковете и предизвикателства, които възникват.