IDN ccTLDs

Според проучване на БАН, около 15 милиона са използващите български език по света.

За нас, българите, използването на кирилицата в нашето общуване онлайн е важен способ да запазим българския език и идентичност живи.

Домейните на кирилица дават редица предимства на техните притежатели. По-лесният достъп до интернет на роден език и по-честото излизане в резултатите при търсене в интернет, са малка част от ползите. Домейнът на кирилица .ею дава възможност за персонализация, чрез него местният бизнес може да покаже, че работата и корените им са български.

В конкурса могат да участват всички жители на България на възраст от 18 до 26.

 

Илюстрации и видео за конкурса може да откриете тук.

През месец октомври 2014 г. в МТИТС бе получен положителен отзив от страна на ICANN за заявения от България стринг „.бг“ за име на домейн от високо ниво на кирилица. Следващата стъпка от процеса на създаване на Регистър „.бг“ и избор на негов администратор, изисква спазване на „процедура по делегация“, разработена от IANA към  ICANN.

На 28.09.2015 г. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) приключи приема на предложенията на кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“.

Срокът за изготвянето и предоставянето на предложенията бе 90 календарни дни от датата на публикуване на поканата за участие на официалния сайт на МТИТС (1 юли 2015 г.).

Със Заповед № РД-08-569/ 09.11.2015 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се удължава срокът за взимане на окончателно решение за избор на кандидат за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“. Промяната се налага поради възникване на неотложни служебни ангажименти на част от членовете на състава на комисията, във връзка с изборния процес в страната.