IGF

Форумът за управление на интернет – IGF е дискусионна платформа на Организацията на обединените нации, отворена за всички заинтересовани страни. Тази година той е озаглавен „Един свят. Една мрежа. Една визия. ” и  се занимава с актуални правни, политически, социални и технически въпроси на Интернет и неговото бъдеще. IGF се провежда във формат на много заинтересовани страни, т.е. тук се срещат не само правителства, но и бизнес, гражданско общество и технически експерти. IGF не взема решения, но има консултативна функция. Той обединява експерти от цял ​​свят, за да обменят ноу-хау и перспективи. Резултатите предоставя на правителствата като важен принос и подкрепа на лицата, вземащи решения на национално, регионално или международно ниво, при предприемането на подходящи мерки. Предвид интереса към миналогодишните конференции, очакваме около 3000 участници да присъстват на IGF т.г.

Форумите за най-добри практики (BPFs) са междусесийна програма на глобалния IGF, предназначени да допълнят дейността на IGF общността. Те предлагат  начини за предоставяне на по-конкретни резултати на заинтересованите страни. BPFs се одобряват от MAG (Multisakeholder Advisory Group) годишно с цел обогатяване на потенциала на глобалните резултати от IGF.

 

Форумът стартира проучване, чрез което да получи представа за възгледите на общността относно използването и приложенията на IoT, BigData и AI за справяне с обществените предизвикателства. Можете да отговорите на анкетата тук.

Правителството на Франция ще бъде домакин на тринадесетата годишна среща на Форума за управление на интернет (IGF) в централата на ЮНЕСКО в Париж от 12 до 14 ноември 2018 г.

 

Списъкът на избраните семинари за програмата 2018 е публикуван тук.

 

Списъкът с одобрените отворени форуми можете да намерите тук.