„ИМЕНА.БГ“ ще регистрира интернет имената на кирилица „.бг“

"ИМЕНА.БГ" АД беше одобрено от експертна комисия, създадена към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски,  която разгледа, оцени и класира постъпилите предложения от кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“. По този начин организацията получава подкрепа от интернет общността в България за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“.

По този повод, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски коментира: „Скоро можем да регистрираме и ползваме интернет имена изцяло на български език. Това е важна стъпка към запазване на родния ни език и културна идентичност в глобалното цифрово общуване“. По думите на министър Московски, с възможността за интернет адреси изцяло на кирилица, отпадат пречките пред хората, които не познават латинската азбука, да ползват интернет.

МТИТС обяви на 1 юли 2015 г. възможността за подаване на предложения. Кандидатите бяха двама - "ИМЕНА.БГ" АД и сдружение "Български домейн регистър".

След извършеното оценяване на постъпилите предложения,  "ИМЕНА.БГ" АД бе избрано, тъй като кандидатът в по-голяма степен удовлетворява изискванията, заложени в документа „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)“.

Акционери в "ИМЕНА.БГ" АД са: Българска библиотечно-информационна асоциация, „Регистър.БГ“ ООД, Сдружение за електронни комуникации, „Цифрови системи“ ООД, "Цифрови системи лимитид“ ООД и фондация „Глобални библиотеки“.

Подкрепата на правителството и на българската интернет общност е необходима за преминаването на кандидата към следващата стъпка от процеса – кандидатстване пред IANA (Службата за присвояване на имена и адреси в интернет).

Изборът на регистър на интернет имената на национален език е финалната фаза на усилията ни България да има интернет имена на родната азбука.

Приложения