Проект на Национална програма "Цифрова България 2025"

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025", съгласуван от Работна група 31 "Европа 2020".

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на следния адрес:

/bg/category/167/proekt-na-nacionalna-programa-cifrova-bulgariya-2025

и на Портала за обществени консултации:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3399

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2025" може да се види в Приложението.

Приложения: 

Прикачен файл
Размер
Проект на Национална програма „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“657.33 KB
Пътна карта за периода 2018-2025333.5 KB