Вие сте тук

Достъп до информация

20.01.2022

Информация за 2021 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.
11.01.2021

Информация за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2020 г.
11.01.2021

Информация за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.
14.02.2020

Информация за 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за предоставяне на информация за повторно използване за 2019 г.
14.02.2020

Информация за 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
28.01.2019

Информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

За периода от 2016 г. до настоящия момент няма предоставена информация съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ.

Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ
Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и юридическите лица.
Справочна информация относно осъществяване на правото на достъп до обществена информация и правото на повторно ползване на информация от обществения сектор
12.02.2018

Информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Контактна информация

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.
Subscribe to Достъп до информация