Окончателни доклади: 2016

На 14.09.2016 г. пътнически влак № 80290 в състав, 2 пътнически вагона, обслужван с електрически локомотив № 44096.6, се е движил по направление Бургас – Карнобат. Влакът е заминал от гара Бургас в 13:58 часа с 11 мин. закъснение и е пристигнал в гара Черноград в 14:57, където след престой от 1 мин. е потеглил за гара Карнобат.

На 16.06.2016 г. бърз влак № 3622 в състав от 4 пътнически вагона, обслужван с електрически локомотив № 44085.9, се е движил по направление Бургас – Карлово – София. Влакът е заминал по График за движение на влаковете от гара Бургас в 08:55 часа без технически неизправности. В гара Казанлък локомотивната бригада е направила оглед на ходовата част и машинното отделение на локомотива за възникнали през време на пътуването неизправности. В 12:07 часа влакът е потеглил от гара Казанлък и е преминал транзит през гара Дунавци със скорост до 70 км/ч. Дежурният ръководител движение, проследявайки преминаването на влака през гарата, е забелязал да излиза дим от ходовата част на локомотива, за което е уведомил влаковия диспечер и дежурния ръководител движение в гара Сахране.

На 13.04.2016 г., бърз влак № 8626 в състав, 6 пътнически вагона и електрически локомотив № 44151.9 в неработно състояние, обслужван с електрически локомотив № 44081.8 се движи по направление Бургас – Пловдив – София. Влакът заминава по разписание от гара Айтос в 23:02 часа. По време на движението му в междугарието Айтос – Черноград по път № 2, локомотивната бригада усеща мирис на изгоряла изолация в кабината на локомотива. При извършване на огледа се установява, че от подкошовите вентилатори излиза огън. Предприето е спиране на влака на подходящо място с цел осигуряване на достъп до локомотива. След спирането на влака, локомотивната бригада е задействала пожарогасителната инсталация и е предприела гасене с наличните преносими пожарогасители. Началникът на влака и кондукторите са организирали евакуирането на пътниците от вагоните на безопасно място и са подали информация на телефон 112.

На 08.07.2016 г. бърз влак № 4681 с 3 пътнически вагона, обслужван от електрически локомотив № 44141.0, се е движил по направление Варна – Горна Оряховица – Стара Загора – Пловдив. Влакът е заминал в 04:40 часа от гара Варна по  график за движение на влаковете и е пристигнал в 08:20 часа в гара Горна Оряховица.  В рамките на престоя в гара Горна Оряховица, новопостъпилата локомотивна бригада е извършила оглед на локомотива и е получила информация от отстъпващата, че локомотивът е с намалена мощност, поради изолиран трети тягов двигател.