Окончателни доклади: 2023

На 03.11.2022 г. в 13:15 часа от гара София заминава БВ № 2613 в състав 4 вагона, 16 оси, 159 тона с локомотив № 91521080041-2 с локомотивен машинист и помощник-локомотивен машинист и превозна бригада с началник влак и кондуктор. Влакът се движи ежедневно по график за движение на влаковете в направление София – Горна Оряховица – Варна. Влакът се обслужва от железопътното предприятие ,,БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, национален превозвач на Република България и подвижният железопътен състав е негова собственост.

На 06.01.2023 г. БВ № 2610 заминава в 05:00 часа по график за движение на влаковете от гара Варна в състав 4 вагона, 170 тона, теглен с локомотив № 91520044169-8, обслужван с локомотивен машинист и помощник-локомотивен машинист и превозна бригада на влака с началник влак и кондуктор. Персонала обслужващ влака и подвижния състав са на железопътното предприятие ,,БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. Към влака за ползване на трасе е прикачен дизелов локомотив № 92520007126-2 между влаковия локомотив и първия вагон. Дизеловият локомотив е откачен от влака в гара Горна Оряховица и БВ № 2610 продължава движението си в първоначалния си състав. Влакът по маршрута се движи ежедневно в направление Варна – Горна Оряховица – София.