Окончателни доклади: 2024

Пожар в локомотив № 91520044202-7, обслужвал МБВ № 464 на 01.12.2023 г.

На 01.12.2023 г. в 07:32 часа в гара Змейово пристига МБВ № 464 в състав 2 вагона 8 оси 88 тона с локомотив № 91520044202-7. Влакът след престой от 1 минута заминава в 07:33 часа. Връчена е заповед образец II-А за движение, при затворен изходен сигнал поради ремонт на железопътните стрелки в гара Змейово. Движението на влаковете между гара Змейово и гара Тулово се осигурява по телефонен способ. Влакът се обслужва с подвижен състав и персонал на железопътното предприятие „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. Влакът ежедневно се движи по ГДВ от гара Димитровград до гара Горна Оряховица.