Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

31.01.2022

Издадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2009 г., в сила от 3.07.2009 г., доп., бр. 55 от 19.07.2011 г., в сила от 19.07.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от 27.07.2012 г., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 8 от 29.01.2021 г., в сила от 29.01.2021 г.

26.01.2022

Приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 7 от 26.01.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2017 г.

09.12.2021

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 41 от 16.05.2014 г., доп., бр. 97 от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 100 от 30.11.2021 г., в сила от 17.01.2022 г.

24.11.2021

Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5.12.1985 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила за Република България от 6.04.1987 г., (*1) изм. и доп., бр. 95 от 16.11.2021 г., в сила от 13.10.1990 г., (*2) бр. 96 от 19.11.2021 г., (*3) бр. 98 от 23.11.2021 г.

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
24.11.2021

Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5.12.1985 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила за Република България от 6.04.1987 г., (*1) изм. и доп., бр. 95 от 16.11.2021 г., в сила от 13.10.1990 г., (*2) бр. 96 от 19.11.2021 г., (*3) бр. 98 от 23.11.2021 г.

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
17.11.2021

Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5.12.1985 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 1.10.2021 г., в сила за Република България от 6.04.1987 г., (*1) изм. и доп., бр. 95 от 16.11.2021 г., в сила от 13.10.1990 г. (*1) ИЗМЕНЕНИЯ на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH) (Обн., ДВ, бр. 95 от 2021 г., в сила от 13.10.1990 г.)

КОДЕКС за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
11.10.2021

Приет с Резолюция MEPC.300(72) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 13 април 2008 г. В сила за Република България от 13 октомври 2019 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.

06.10.2021

(Приети с Резолюция MEPC.177(58) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 10 октомври 2008 г. В сила за Република България от 1 юли 2010 г.)
Обн. ДВ. бр.83 от 5 Октомври 2021г.

06.10.2021

(Приети с Резолюция MSC.437(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2018 г. В сила за Република България от 1 януари 2020 г.)
Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.83 от 5 Октомври 2021г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт