Форум за интернет управление IGF 2019, 25-29 ноември, Берлин

Форумът за управление на интернет – IGF е дискусионна платформа на Организацията на обединените нации, отворена за всички заинтересовани страни. Тази година той е озаглавен „Един свят. Една мрежа. Една визия. ” и  се занимава с актуални правни, политически, социални и технически въпроси на Интернет и неговото бъдеще. IGF се провежда във формат на много заинтересовани страни, т.е. тук се срещат не само правителства, но и бизнес, гражданско общество и технически експерти. IGF не взема решения, но има консултативна функция. Той обединява експерти от цял ​​свят, за да обменят ноу-хау и перспективи. Резултатите предоставя на правителствата като важен принос и подкрепа на лицата, вземащи решения на национално, регионално или международно ниво, при предприемането на подходящи мерки. Предвид интереса към миналогодишните конференции, очакваме около 3000 участници да присъстват на IGF т.г.

Министърът на икономиката и енергетиката на Федерална Република Германия Питър Алтмайер, кани министрите, отговорни за цифровите политики и парламентаристи да участват в XIV-ия Форум за управление на интернет на ООН (IGF) и на срещата на министрите в областта на цифровите технологии, посветена на развитието на глобалните комуникационни мрежи.

На 25 ноември е планирана среща на лидерите на високо ниво – министри, изпълнителни директори и представители от бизнеса и гражданското общество. Дискусията ще се съсредоточи върху развитието на интернет и моделите за интернет управление. Като част от дебата е предвидено да бъде и декларацията на Г-20, приета през тази година в Цукуба, Япония.

Предвижда се на 25 ноември, по време на основната сесия изказвания да направят федералният министър Питър Алтмайер, Марк Зукерберг (tbc) и Фатумата Ба (tbc), основател на Jumia - африканската Амазон. Ще бъдат обсъдени трите основни теми на IGF 2019 (управление на данни, сигурност, приобщаване).

На форума се очаква да присъстват министри от всички държави членки на ООН, еврокомисари и ръководителите на международни организации като ITU, UNCTAD, WTO, OECD и UNESCO. Сред представителите на бизнеса, които вече са потвърдили участието си, са изпълнителните директори на производители на автомобили, доставчици на далекосъобщителни мрежи, участници в медицинските технологии, медийни компании и други.

На 25 ноември ще има и специална сесия за парламентаристи, фокусирана върху „Парламентарните перспективи и възможности за действие“. През цялата седмица се организира специална програма, включваща среща с министъра на икономиката и енергетиката на Федерална Република Германия Питър Алтмайер .

Официалното откриване ще бъде на 26 ноември 2019 г., на което ще присъстват федералният канцлер на Германия Ангела Меркел и генералният секретар на ООН Антонио Гутерес.

На 28 ноември, ще се проведе семинар за парламентаристи с акцент върху сигурността на интернет, чрез използването на стандарти, включително потенциалните роли, които политиците биха могли да имат при разработването на такива стандарти.

На 29 ноември парламентаристите ще се съберат на среща на върха с цел да изпратят силно и обединено послание от IGF.

Ще има отлична възможност за срещи с колеги и участници от индустрията, техническата общност, академичните среди, политиците и гражданското общество. На IGF може да се обменят мнения, да се представят  перспективи по спешни теми в страната, да се идентифицират възможности и предизвикателства и да се намерят общи позиции.

По-голямата част от IGF ще бъде публично открита и отворена за медии. Възможни са двустранни срещи с високопоставени служители в администрацията на страната домакин.

Ще бъдат обсъдени необходимите изисквания към Интернет, за да остане глобален, отворен, стабилен и оперативно съвместим двигател за растеж, развитие и иновации, както и инструмент за обществено участие. Специално внимание ще се обърне на трите основни теми на IGF т.г., а именно управлението на данните в трансграничния трафик на данни, онлайн сигурността и електронното включване/приобщаване, за да се предотврати изключването на уязвимите групи от цифровия свят.

Регистрация за форума: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2019-registration