Вие сте тук

Подготовка на форума за управление на интернет 2019

28.05.2019

Форумите за най-добри практики (BPFs) са междусесийна програма на глобалния IGF, предназначени да допълнят дейността на IGF общността. Те предлагат  начини за предоставяне на по-конкретни резултати на заинтересованите страни. BPFs се одобряват от MAG (Multisakeholder Advisory Group) годишно с цел обогатяване на потенциала на глобалните резултати от IGF.

 Списъкът на BPFs за цикъл IGF 2019:

• Киберсигурност

• Пол и достъпност

• Интернет на нещата (IoT), големи данни и изкуствен интелект (AI)

• Местно съдържание

Резултати от текущи и предишни BPFs можете да намерите тук.

Форумът за най-добри практики за 2019 г. относно интернет на нещата, големите данни и изкуствения интелект се фокусира върху доверието в приложения, които съчетават IoT, Big Data и AI за справяне с обществените предизвикателства.

BPF позволява на експертите и заинтересованите страни да обменят информация относно политическите предизвикателства и опита от най-добри практики. Форумът стартира проучване, чрез което да получи представа за възгледите на общността относно използването и приложенията на IoT, BigData и AI за справяне с обществените предизвикателства. Можете да отговорите на анкетата тук.  Отговорите, получени преди 30 юни 2019 г., ще бъдат използвани за първия проект на the BPF.