Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Български морски квалификационен център ЕАД

Български пощи ЕАД

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

ДП Пристанищна инфраструктура

ДП Ръководство на въздушно движение

Съобщително строителство и възстановяване ЕАД

Транспортно строителство и възстановяване ЕАД

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”

Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

НК Железопътна инфраструктура

Информационно обслужване АД

Летище Горна Оряховица ЕООД

Летище Пловдив ЕАД

Летище София ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение Варна

Пристанище Бургас ЕАД

Пристанище Варна ЕАД

Пристанище Видин ЕООД

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

Транспортен диагностично-консултативен център Бургас ЕООД

Холдинг БДЖ ЕАД